Journalkoncept – speciale- og sygdomsspecifik journaloptag er et interaktivt værktøj henvendt til medicinstuderende og yngre læger som hjælp til en struktureret journaloptagelse, der samtidigt er speciale- og sygdomsspecifikt.
Enhver journal skal indeholde obligatoriske elementer, men den gode journal skiller sig ud ved også at være fokuseret – dvs. den inddrager kun relevant anamnestisk og objektiv information. Mange yngre læger går rundt med et journalkoncept i kittellommen. Mange af disse er lavet efter filosofien “Ét journalkoncept for alle patientkategorier”. Fordelen ved dette er at den overordnede struktur er ens for alle patienter. Ulempen er at journaloptagelsen ikke bliver fokuseret i forhold til det enkelte speciale og sygdom.
Denne bog kombinerer journalkoncepter på tre niveauer:
1) Det almene journalkoncept, der tjener som basis for de mere specifikke journalkoncepter.
2) Det specialespecifikke journalkoncept, der gør det muligt at optage en fokuseret journal inden for hvert af de intern medicinske specialer. Her er information fra det almene koncept nedtonet og mere specialespecifik information fremhævet. 
3) Det sygdomsspecifikke journalkoncept, der udspecificerer subjektivt og objektivt for over 100 af de hyppigste sygdomme inden for de forskellige specialer. Denne information er inkorporeret som touch screen bokse under de specialespecifikke journalkoncepter.

More by Jens Sundbøll & Morten Schmidt