Staro slovenske in druge pravljice podane v tej knjigi je pred letom 1888 zbiral in zapisoval H.Majar. V 37-ih zgodbah s starim jezikom opisujejo vsakodnevne navade, običaje in dogajanje v slovenskih krajih.

More by Hrizogon Majar