Tato Studijní bible obsahuje dvojjazyčný překlad knihy Bible kralická (1613) (Starý Zákon a Nový Zákon) a Biblia Sacra Vulgata (405) (Starý Zákon a Nový Zákon). Skládá se z 173 756 referencí a 2 různých formátů bible. Obsahuje knihy Bible kralická 1613 a Biblia Sacra Vulgata (Starý Zákon a Nový Zákon) upravených do přehledného a dobře čitelného formátu, nebo-li zkráceně do tzv. Navi formátu. Tady naleznete každý verš předtištený dvojjazyčně v cze-vul pořadí. Obsahuje celou oddělenou jednojazyčnou kopii Bible kralická 1613 a Biblia Sacra Vulgata (Starý Zákon a Nový Zákon) se zabudovaným systémem převádějícím text na řeč (text-to-speech - TTS), takže Vám může Vaše zařízení předčítat bibli nahlas.

Jak v kostce funguje navigace v této bibli:

Testament obsahuje rejstřík jeho knih. TTS formát předčítá knihy a kapitoly po rejstříku knihy. Testamenty odkazují na sebe navzájem v rejstříku knihy. Každá kniha obsahuje referenci na Testament, ke kterému náleží. Každá kniha obsahuje referenci k předešlé a/nebo následující knize. Každá kniha obsahuje rejstřík kapitol, které obsahuje. Každá kapitola obsahuje referenci na knihu, ke které náleží. Každá kapitola odkazuje na předešlou a/nebo následující kapitolu. Každá kapitola obsahuje rejstřík svých veršů. Každá kapitola v TTS odkazuje na stejnou kapitolu v Navi formátu. Každý verš je očíslován a odkazuje na kapitolu, ke které náleží. Každý verš začíná na nové řádce pro lepší čitelnost. V TTS formátu nejsou čísla veršů zobrazena. Každá reference v rejstříku Vás přesune na danou lokaci. Zabudovaný seznam obsahů odkazuje na všechny knihy ve všech formátech.

Věříme, že jsme vyrobili jednu z nejlepších, ne-li tu nejlepší navigaci, kterou lze nalézt v e-boocích jako je právě tento! Předloží jakýkoli verš přímo ke konečkům vašich prstů, a je perfektní pro rychlé vyhledávání. A kombinace knihy Bible kralická 1613 a Biblia Sacra Vulgata s touto navigací dělá tento e-book unikátním.

Všimněte si, že podpora funkcionality textu převedeného na řeč (text-to-speech, neboli TTS) se liší zařízením od zařízení. Některá zařízení ji nepodporují vůbec. Jiná ji podporují, ale jen pro jeden jazyk, a jiná ji zase podporují pro mnoho jazyků. Použitým jazykem pro tts v tomto e-booku je Český jazyk.

More by TruthBeTold Ministry